Комерційні послуги кафедри з використанням IT-технологій


Web та мережі

Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з Інтернетом

Послуги з розробки програмного забезпечення для веб-серверів

Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування веб-сторінок

Послуги з розробки програмного забезпечення для створення форм і бланків

Послуги з розробки програмного забезпечення для відеоконференцій

Інтернет-послуги

Послуги з розробки комунікаційного програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з віддаленим доступом

Послуги з розробки програмного забезпечення для проведення аукціонів

Послуги з розробки комунікаційного та мультимедійного програмного забезпечення

Послуги у сфері розвитку Інтернету

Послуги з підтримки користувачів

Послуги з розробки програмного забезпечення для створення шаблонів

Послуги з розробки програмного забезпечення для обміну інформацією

Послуги провайдерів

Постачальники Інтернет-послуг

Постачальники послуг електронної пошти

Послуги з розробки веб-сайтів

Послуги з розробки програмного забезпечення для управління контентом

Послуги з розробки клієнтських застосунків для роботи в мережах Інтернет та Інтранет

Послуги з розробки застосунків для роботи з серверами через мережі Інтернет та Інтранет

Послуги у сфері комп’ютерних мереж

Послуги у сфері локальних мереж

Послуги у сфері глобальних мереж


Програмне забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями

Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення

Консультаційні послуги з питань комп’ютерного аудиту та комп’ютерного апаратного забезпечення

Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для підготовки податкової звітності

Послуги з розробки закупівельного програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування музики чи звуку

Послуги з розробки галузевого програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих точок продажу

Послуги з розробки програмного забезпечення для керування виробничими процесами

Послуги з розробки програмного забезпечення для бібліотек

Послуги з розробки програмного забезпечення для контролю відповідності

Послуги з розробки медичного програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для управління інвестиціями

Послуги з розробки програмного забезпечення для адміністративно-господарського управління

Послуги з розробки програмного забезпечення для бухгалтерського обліку

Послуги з розробки освітнього програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для обробки транзакцій

Послуги з розробки програмного забезпечення для управління ліцензіями

Послуги з розробки програмного забезпечення для оптимізації операційних систем

Послуги з розробки програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів

Послуги з розробки програмного забезпечення для розпізнавання голосу

Послуги з розробки програмного забезпечення для креслення та малювання

Послуги з розробки програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства

Послуги з розробки математичного чи прогнозувального програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з презентаціями

Послуги з розробки програмного забезпечення для редагування текстів

Послуги з розробки програмного забезпечення для сканерів

Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих систем проектування/p>

Послуги з розробки графічного програмного забезпечення

Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизації виробництва/p>

Послуги з розробки програмного забезпечення для роботи з діаграмами

Послуги з розробки програмного забезпечення для створення комп’ютерних ігор

Послуги з розробки мов та засобів програмування


Робота з даними

Послуги у сфері управління даними

Послуги з обробки даних

Послуги з перетворення даних

Послуги з пакетної обробки даних

Послуги зі введення даних

Послуги з підготовки даних

Послуги зі збирання та зіставлення даних

Послуги з керування мережами даних і з підтримки мереж даних

Послуги з аналізу даних

Послуги зі зберігання даних

Послуги з постачання даних

Послуги, пов’язані з базами даних

Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних

Послуги з розробки програмного забезпечення для захисту даних

Послуги з розробки програмного забезпечення для захисту файлів

Послуги з розробки програмного забезпечення для баз даних


Консультаційні послуги

Консультаційні послуги з питань апаратного забезпечення

Консультаційні послуги з питань підбору апаратного забезпечення

Консультаційні послуги з питань аварійного відновлення апаратного забезпечення

Консультаційні послуги з питань планування розташування комп’ютерного обладнання

Консультаційні послуги з питань приймальних випробувань комп’ютерного апаратного забезпечення

Консультаційні послуги з питань комп’ютерного аудиту та комп’ютерного апаратного забезпечення

Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення

Послуги з розробки службового програмного забезпечення загального призначення

Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питаннях

Консультаційні послуги з питань аналізу господарської діяльності

Послуги у сфері інформаційних технологій

Послуги з аналізу вимог до інформаційних технологій


Апаратне забезпечення

Послуги з планування впроваджування систем

Послуги з планування забезпечення якості систем

Послуги з оцінювання та аналізу ефективності забезпечення якості систем

Консультаційні послуги з питань інтеграції апаратного забезпечення

Послуги з тестування комп’ютерного обладнання

Послуги з резервного копіювання та перетворення каталогів


Траснпортні технології

Послуги з розробки програмного забезпечення для автоматизованих систем управління польотами

Послуги з розробки програмного забезпечення для систем керування повітряним рухом

Послуги з розробки програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки

Послуги з розробки програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів