Поляков Сергій Анатолійович

Доцент кафедри програмних систем і технологій, кандидат фіз.-мат. наук.
Проводить навчання по курсам: Основи програмування, SQL, Проектування баз даних, Об’єктно-орієнтоване конструювання програм.

Освіта 

У 1985 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю “прикладна математика”.

Основні наукові досягнення 

Побудована формальна семантика мови SQL, в тому числі семантика рекурсивних викликів оператора SELECT в CTE виразах, недетермінованих запитів та функцій групування. На відміну від реляційної алгебри використовується такий же самий принцип як і в мовах програмування загального призначення, а саме була побудована програмна алгебра, яка складається з множини операцій, та операторів, і задане відображення запитів SQL в вирази в цієї алгебрі. Такий підхід більш гнучкий ніж в реляційній алгебрі де для кожного типу запитів треба вводити нові функції.

Володіння ІТ

Java, Python, C#, SQL, JavaScript.

Проекти, в яких приймав участь

Приймав участь у багатьох проектах на мовах програмування Java, Python, C++, C, SQL. Серед них:
1. Розробка системи моніторингу якості повітря. 
2. Розробка електронної медсестри для видачі ліків хворим

Навчальна робота: які дисципліни викладає, які досягнення та інновації

SQL, проектування баз даних, об’єктно-орієнтоване програмування.

Теми дипломних та курсових робіт

  • Оптимізація запитів до баз даних.
  • Автоматична генерація табличних даних для тестування.
  • Методи тестування запитів.
  • Формальне доведення коректності SQL запитів.

Основні публікації з посиланнями

Назва Вид Видавництво Автори
Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови монографія Київ: Видавничий дім "Академперіодика", 2001. – 198 с Редько В.Н.,Поляков С.А. Брона Ю.Й., Буй Д.Б.
Побудова рекурсивних запитів в SQL стаття International Conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development (TAAPSD’2009)". Abstracts (Ukraine, Chernihiv, Kyiv, September 2009). Volume 2. – Київ: Пульсари, 2009. – С. 204-209. Поляков С.А.,Д.Б.Буй
Recursive queries in SQL and their generalization – systems of recursive queries стаття Proceeding of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, September 20-22, 2010, Kosice – Stara Lubovna, Slovakia. – P. 252-257. S. Poliakov, D. Buy
Formal Specification of the NoSQL Data Model стаття International Conference "INFORMATICS'2013" (Slovakia, Spišská Nová Ves, November 5th – 7th, 2013). - P. 284-288 Sergey Poliakov, Dmitriy Buy, Iuliia Hryshko
Теорія програмування в прикладах та задачах Навчальна посібник з дисципліни «Теорія програмування» Київ: Видавництво "HQPrint", 2014. – 186 с Нікітченко М.С., Панченко Т.В.,Поляков С.А.


Як планує розвиватися

Навчатися на курсах по програмуванню, займатися науковою діяльністю.

Відгуки оприлюднюються лише після модерації. Відгуки, що містять недостовірну інформацію оприлюднені не будуть! У разі, якщо хтось буде наполягати на оприлюднені відгука, звертайтесь за адресою bos.knu@gmail.com