Підсумок Конкурсу

Ми із задоволенням відзначаємо, що більше 20 ВНЗ прийняли участь у конкурсі і преставили на суд жюрі свої роботи. До п’ятірки найкращих увійшли наступні:

 • ДУТ (ФОТО-БПЛА)
 • ОДЕУ (Логістичні потоки)
 • Дніпровський НУ (image processing)
 • Житомирський ДТУ (останній комівояжер)
 • НАУ (XMI UML)

Щиро дякуємо всім за участь! Повний рейтинговий список учасників дивіться за посиланням нижче.

Список переможців

Про подію

Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Завдання Конкурсу

 • Виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей.
 • Стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді.
 • Популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій.
 • Залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю.
 • Формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Поштова адреса для прийому конкурсних робіт:
04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської 24, ФІТ, із зазначенням «на конкурс СНР ІПЗ»

Реєстрація

Детальніше

Більше інформації щодо умов проведення конкурсу, подання та розглядання апеляцій, визначення та нагородження переможців конкурсу та його фінансування шукайте за посиланням на сайті законодавства України.

Перейти

Важливі дати

до 15 лютого 2018 року

Підготовчий етап

направлення конкурсних робіт студентів

1-2 березня 2018 року

Перший етап

Рецензування робіт

12 березня 2018 року

Інформаційний етап

Оприлюднення рейтингового списку

до 19 березня 2018 року

Проміжний етап

Запрошення учасників підсумкової науково-практичної конференції

4-5 квітня 2018 року

Другий етап

Проведення підсумкової науково-практичної конференції

6 квітня 2018 року

Завершення

Оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

Умови

На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Інженерія програмного забезпечення» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних закладів. Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
 • текст друкується в редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.
У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).
Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.
 • 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. №1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році».
 • 2. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488.

Місце проведення

м. Київ
вул. Ванди Василевської, 24,
кафедра Програмних систем і технологій ФІТ
Телефон: (066) 430-5432
Email: konf_ioe_02@ukr.net

Повернутися на сайт кафедри